SĂNĂTATEA ȘI MIGRAȚIA ÎN EUROPA – ÎN VIZORUL EXPERȚILOR NAȚIONALI ȘI INTERNAȚIONALI

Specialiști din diverse domenii din țară și de peste hotare s-au întrunit la un eveniment științific multidisciplinar internațional ce s-a desfășurat la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova cu genericul „Sănătatea și migrația în Europa”. Evenimentul a fost organizat în data de 31 octombrie curent de către universitatea noastră în parteneriat cu institutele Leibniz din Germania: Centrul de Cercetare Borstel, de Cercetare în Economie Essen și de Cercetare în Prevenire și Epidemiologie – BIPS, Bremen.  

Manifestarea a fost moderată de către academicianul Stanislav Groppa, prorector pentru activitate de cercetare, care a accentuat că tema evenimentului este relevantă în asociere cu pandemia COVID-19 și a unui război teribil în țara vecină, cu repercusiuni asupra Republicii Moldova, generate de fluxul mare de imigranți care necesită asistență medicală și consiliere psihologică.

„Evenimentul este organizat împreună cu Asociația Leibniz – o instituție cu tradiții, conexiuni, relații, poziționare, diverse laboratoare, cercetători științifici calificați și rezultate relevante. Este important să cunoaștem experiența Germaniei vizavi de problema refugiaților, cu care aceasta s-a confruntat acum câțiva ani. În acest context, este important de a prelua modelul german și de a aplica acele strategii și resurse limitate pentru a obține rezultatele scontate”, a conchis academicianul. 

Prim-prorectorul Olga Cernețchi, prorector pentru activitate didactică, a salutat audiența în numele rectorului și a Senatului universitar și le-a exprimat recunoștință reprezentanților instituțiilor Leibniz, pentru susținere în această perioadă complicată pentru Republica Moldova și țările învecinate. „Tema acestui eveniment este cu adevărat importantă, deoarece se știe că în perioade de criză dintre toți indicatorii demografici existenți – migrația externă și cea internă iau o amploare deosebită pe teritoriul Republicii Moldova. Și situația demografică din țară este la fel de complicată, în special în ultimii 10-15 ani sporul natural al populației fiind negativ, indicator înregistrat preponderent în raioanele de nord. Cu siguranță, subiectele abordate în cadrul acestui eveniment vor contribui la îmbunătățirea cunoștințelor în domeniu”, a subliniat prim-prorectorul. Profesorul Olga Cernețchi a menționat că anul trecut a fost atins un nivel critic de nașteri – doar 29.500 de mii. Pentru comparație, în 1985 au fost înregistrate 95 de mii de nașteri. În opinia specialistului în obstetrică și ginecologie, îmbătrânirea populației este un alt fenomen negativ ce atrage o povară pentru autoritățile statului și populație atât din punct de vedere medical, cât și social. Migrația vizează și probleme de sănătate mintală, infecții transmisibile și netransmisibile. 

La rândul său, profesorul Christoph Lange, director medical la Centrul Pulmonar de Cercetare Borstel, a vorbit participanților despre activitatea Asociației Leibniz, menționând că misiunea acesteia constă în excelența științifică și relevanța socială, pornind de la mottoul teorie combinată cu practică. Astfel, cercetarea este bazată pe teorie și partea aplicativă, și se realizează prin cooperare strânsă cu universitățile și o gamă largă de centre cu infrastructură pentru cercetare. Expertul a făcut o trecere în revistă a infrastructurii institutelor. Asociația Leibniz, creată în 1995, este o uniune a institutelor germane de cercetare neuniversitare de la diverse discipline. Începând cu anul 2020, aceasta include 97 de institute de cercetare neuniversitare, 17 centre de infrastructură și 8 muzee de cercetare. Domeniile variază de la științe naturale, inginerie și ecologie – la economie, științe sociale, științe spațiale și umaniste. „Astfel, prin stabilirea rețelelor strategice între aceste institute și platforme de comunicare putem colabora în cadrul cercetărilor. În colaborare cu cele trei institute de cercetare a bolilor infecțioase și organizațiile care furnizează date referitor la migrație, a fost stabilit numărul persoanelor care au contractat tuberculoza în UE: din Republica Moldova – doar 12 imigranți, iar din România – 850 de imigranți. Astfel vom tinde să protejăm populațiile expuse la astfel de riscuri”, a menționat Christoph Lange.

În finalul discursului, Dr. Christoph Lange a apreciat fondarea Institutului Național de Cercetare în Medicină și Sănătate și a reiterat disponibilitatea Asociației  Leibniz de a colabora cu USMF „Nicolae Testemițanu”, care are un rol important în domeniul sănătății, cu mari perspective de dezvoltare: „Vă asigurăm că asociația noastră își asumă angajamentul să contribuie la aceste realizări și să vă ofere toată susținerea de care aveți nevoie”.  

În opinia lui Ion Chesov, șeful Direcției generale politici în domeniul serviciilor medicale integrate la Ministerul Sănătății al Republicii Moldova, migrația a fost întotdeauna pe agenda instituției pe care o reprezintă, dar, din cauza crizei actuale, fenomenul este examinat într-o lumină nouă, menționând că deși a fost nevoie de soluții inovatoare pentru a face față situației și a acorda serviciile necesare refugiaților, sistemul național de sănătate a reușit să îndeplinească această sarcină. De asemenea, oficialul a accentuat că sistemul de sănătate a devenit chiar mai puternic și capabil să funcționeze eficient în situații de criză. În altă ordine de idei, Ion Chesov a remarcat că USMF „Nicolae Testemițanu” reprezintă un lider în cadrul comunității academice și științifice și se distinge printr-un angajament permanent în ceea ce privește desfășurarea activității științifice în Republica Moldova.

Rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova Alexandru Stratan a declarat că evenimentul științific abordează un aspect pe care ne dorim să-l promovăm în prezent – interconexiunea între diverse domenii ale științei, iar atunci când vorbim despre sănătate, ne referim și la economie. Deciziile trebuie să aibă o bază științifică și dacă o națiune este sănătoasă, nivelul economic de viață va fi ridicat. În final, Alexandru Stratan a subliniat că migrația are un impact considerabil asupra dezvoltării economiei și că a avut posibilitatea să colaboreze cu institutele Leibniz. 

Exemple de colaborare eficientă în perioada de criză au oferit și managerii Institutului de Medicină Urgentă și Institutului Oncologic, prezenți la eveniment. 

Printre subiectele abordate în cadrul evenimentului au fost: criza refugiaților – provocări pentru sistemele naționale de sănătate, efectul fluxului de refugiați în Germania din anul 2015 asupra răspândirii bolilor infecțioase, impactul economic al migrației, tuberculoza, sănătatea mintală și vaccinarea în timpul crizelor umanitare ș.a.

https://usmf.md/ro/noutati/sanatatea-si-migratia-europa-vizorul-expertilor-nationali-si-internationali