PREVENIREA ȘI CONTROLUL INFECȚIILOR ÎN CENTRELE SOCIALE DE PLASAMENT

În perioada 28-30 iunie 2022, Disciplina de epidemiologie din cadrul Departamentului Medicină Preventivă al Universității de Stat de Medicină și Farmacie  ,,Nicolae Testemițanu” în colaborare cu specialiștii Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP) și Agenției Naționale Asistență Socială au organizat un atelier de lucru privind prevenirea și controlul infecțiilor în centrele sociale de plasament. Activitatea a fost realizată sub egida Ministerului Sănătății cu suportul Biroului de țară al Organizației Mondiale a Sănătății.

Potrivit conferențiarului universitar Angela Paraschiv, șefa Disciplinei de epidemiologie, programul de instruire a vizat consolidarea cunoștințelor teoretice și dezvoltarea abilităților practice ale medicilor și asistentelor medicale în prevenirea și controlul infecțiilor în cadrul centrelor sociale de plasament. De asemenea, participanții au lucrat împreună la elaborarea planului de supraveghere și a indicatorilor de monitorizare, pentru a asigura o protecție mai bună a beneficiarilor instituțiilor sociale din țară.

La atelier, experții în sănătate publică au abordat subiecte de actualitate precum: Programul de prevenire și control al infecțiilor, componentele de bază în prevenirea și controlul infecțiilor, supravegherea infecțiilor asociate asistenței medicale în centrele sociale de plasament, investigația erupțiilor, igiena mâinilor și strategiile multimodale în igiena mâinilor, siguranța injecțiilor și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală.

La cursul de instruire au participat medici și asistente medicale din cadrul centrelor sociale de plasament, care au fost ghidaţi în procesul de lucru de echipa de experți din cadrul Disciplinei de epidemiologie a USMF „Nicolae Testemițanu” și Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.

Instruirea și activitățile privind prevenirea și controlul infecțiilor sunt realizate cu suportul Ministerului Federal al Afacerilor Sociale, Sănătății, Serviciilor de Îngrijire și Protecției Consumatorului din Austria, prin intermediul Ambasadei Austriei la Chișinău.

https://usmf.md/ro/noutati/prevenirea-si-controlul-infectiilor-centrele-sociale-de-plasament