„PNEUMONIA COMUNITARĂ LA COPII DE VÂRSTĂ MICĂ: REALITĂȚI ȘI RECOMANDĂRI ACTUALIZATE”

Medici pediatri, chirurgi, infecționiști și medici rezidenți din spitalele de profil din municipiul Chișinău s-au întrunit în data de 22 martie curent în cadrul unui seminar cu genericul „Pneumonia comunitară la copii de vârstă mică: realități și recomandări actualizate”.

Evenimentul a fost organizat la inițiativa Direcției generale asistență medicală și socială (DGAMS) din cadrul Consiliului municipal Chișinău în colaborare cu Departamentul Pediatrie al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, sub egida Societății de Pediatrie din Republica Moldova. 

Profesorul universitar Ninel Revenco, dr. hab. șt. med., șefa Departamentului Pediatrie, președinta Societății de Pediatrie din Republica Moldova, a salutat inițiativa de organizare a acestui eveniment științific și a făcut referire la impactul pneumoniei asupra morbidității și mortalității copiilor mici în Republica Moldova, dar și la nivel mondial. „Scopul prioritar al acestei întruniri constă în consolidarea capacităților profesionale a specialiștilor responsabili de asistența medicală a copiilor cu afecțiuni respiratorii acute, în contextul modificării continue a situației epidemiologice și a abordărilor clinico-diagnostice și de tratament, bazate pe dovezi”, a remarcat profesorul.

La rândul său, Boris Gîlcă, șeful DGAMS, prezent la întrunire, a menționat în mod deosebit colaborarea și suportul academic și științifico-practic acordat de USMF „Nicolae Testemițanu” instituțiilor municipale, evidențiind importanța consolidării efortului specialiștilor din ramura asistenței medicale primare și celei spitaliceascești în managementul corect al afecțiunilor respiratorii acute la copii, inclusiv al pneumoniei comunitare.

Programul interdisciplinar al seminarului a inclus probleme actuale și de interes pentru medicii practicieni prezenți la întrunire, iar rapoartele prezentate de instituțiile participante au oferit posibilitatea unui schimb de experiență privind managementul cazurilor de pneumonie la copiii de vârstă mică. 

Specialiștii au abordat următoarele subiecte: Protocolul clinic național „Pneumonia comunitară la copii”: actualizări bazate pe dovezi; analiza morbidității prin pneumonie comunitară la copii de vârstă mică; profilul etiologic al pneumoniei comunitare  și antibiorezistența  la copii de vârstă mică; managementul interdisciplinar al pneumoniilor distructive la copii de vârstă mică, particularități de evoluție a pneumoniilor în infecția cu SARS-CoV-2 la copii.

Medicii specialiști din cele trei spitale pediatrice municipale, reprezentanții clinicilor universitare de la bazele clinice respective, medicii rezidenți și pediatrii din asociațiile medicale teritoriale prezenți la reuniunea profesională,  precum și administrația  instituțiilor spitalicești (Aliona Rotari, directorul Spitalului Clinic Municipal de Copii nr. 1, Alexandru Holostenco, directorul Spitalului Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco”, și Ludmila Bîrca, directorul  Spitalului Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii) au  apreciat  înalt valoarea științifico-practică a seminarului.

https://usmf.md/ro/noutati/pneumonia-comunitara-la-copii-de-varsta-mica-realitati-si-recomandari-actualizate