Conferinţa știinţifică internaţională „Probleme actuale ale morfologiei”

În perioada 15-16 octombrie 2015 se va desfășura Conferinţa știinţifică internaţională „Probleme actuale ale morfologiei”, dedicată aniversării a 70 de ani de la fondarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”.

În acest sens, a fost editată o culegere de lucrări în care sunt publicate articole ştiinţifice recenzate de valoare fundamentală şi aplicativă în domeniul morfologiei, semnate de autori din ţară şi de peste hotare. Manifestarea științifică este organizată de catedrele de Anatomie a omului, Anatomie topografică și chirurgie operatorie, Histologie, citologie și embriologie, în colaborare cu Asociația Științifică de Morfologie din Republica Moldova.

Evenimentul se va desfășura la USMF ”Nicolae Testemițanu”, în Sala de conferințe (205), începând cu ora 09:00.