Conferinţa științifică cu genericul „Să cunoaştem plantele medicinale”

În data de 16 septembrie, ora 15:30, va avea loc conferinţa științifică cu genericul „Să cunoaştem plantele medicinale”, organizată de Catedra de farmacognozie şi botanică farmaceutică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.

În cadrul întrunirii va fi efectuat un bilanţ al activităţii practicii desfășurate la Botanica farmaceutică şi Farmacognozie, iar studenţii din anul II şi IV vor prezenta referate tematice cu elemente de investigaţie ştiinţifică privind biologia, corologia, valoarea farmacognostică şi terapeutică a plantelor.

Evenimentul se va desfășura în Aula 4 din Blocul didactic nr. 2 şi va întruni reprezentanţii decanatului Facultății de Farmacie, şefi de catedre, cadre profesoral-didactice şi studenţi din anii I-IV ai facultăţii.