Conferința privind problemele actuale în promovarea sănătății

În data de 23 iunie 2016, se va desfășura conferinţa știinţifico-practică naţională cu participare internaţională „Promovarea sănătăţii – o prioritate a sănătății publice”.  Aici vor fi puse în discuție mai multe aspecte privind promovarea sănătății:

1. Promovarea sănătăţii ca problemă a sănătăţii publice;

2. Promovarea unui comportament sănătos pentru prevenirea bolilor netransmisibile;

3. Promovarea sănătăţii în instituţiile de învăţământ;

4. Promovarea sănătăţii la locul de muncă;

5. Promovarea sănătăţii la nivel comunitar.

La manifestare sunt invitaţi să participe specialişti din domeniul sănătăţii publice, cadre didactice, cercetători ştiinţifici, specialişti din serviciul de asistenţă medicală primară, doctoranzi, rezidenţi și invitați din România, Ucraina, Norvegia și Ungaria. Programul ştiinţific va include sesiuni de comunicări orale şi postere.

Conferința este organizată cu susținerea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, Societatea Ştiinţifică a Igieniştilor din Republica Moldova, Centrul Naţional de Sănătate Publică și Centrul de Sănătate Publică Orhei. Forumul se va desfășura în or. Orhei, str. C. Negruzzi, 78.