Conferinţa Internaţională Dreaming Asleep, Dreaming Awake

Fundaţia de Cercetare Interdiscipilinară invită cercetătorii ştiinţifici şi doctoranzii instituției noastre să participe la Conferinţa Internaţională Dreaming Asleep, Dreaming Awake, care va avea loc la 7-8 octombrie 2016, în or. Varşovia, Republica Poloneză.

Forumul are ca scop interpretarea visurilor şi rolul lor în diferite contexte. Lucrările conferinţei se vor desfăşura în limba engleză.

Termenul limită de înregistrare și de înaintare a propunerilor privind participarea: 10 august 2016.

Pentru mai multe informații accesaţi site-ul http://dreams.irf-network.org/ sau  expediați un mesaj pe dreams@irf-network.org.