CONFERINȚA ANESTEZIOLOGILOR – IN MEMORIAM PROFESORUL VALERIU GHEREG

PUBLICAT: 05.03.2019

Societatea anesteziologilor și reanimatologilor din RM și Catedra de anesteziologie și reanimatologie nr. 1 „Valeriu Ghereg” a Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a organizat, în zilele de 28 februarie și 1 martie 2019, conferinţa ştiinţifică anuală cu genericul In memoriam profesorul Valeriu Ghereg. Ediția curentă s-a desfășurat pe parcursul a două zile, fiind prezentate 19 rapoarte ştiinţifice ale studenților, ale medicilor-rezidenți şi ale studenților-doctoranzi din Republica Moldova, România și Ucraina.

Programul manifestării științifice a inclus și cursuri magistrale, ţinute de profesori cu renume: Gabriel Gurman (Israel), Nathan Wecksler (Israel), Ioana Grigoraș (România), Oleg Tarabrin (Ucraina) şi dr. Evghenii Ciumacenco (Franța).

În cadrul ceremoniei de inaugurare a conferinței, care a început cu un minut de reculegere, prorectorul pentru activitate științifică a USMF „Nicolae Testemițanu”, Gheorghe Rojnoveanu a vorbit audienței despre contribuția profesorului Valeriu Ghereg la dezvoltarea specialității și a Catedrei de anesteziologie și reanimatologie care-i poartă numele. „Această frumoasă tradiție, păstrată timp de 14 ani, reflectă tot ce a zidit regretatul profesor și ce a valorificat Școala pe care a lansat-o. Ne dorim ca tinerii de la această specialitate să cunoască, în primul rând, istoria și să însuşească tezaurul lăsat de profesorul Ghereg în acest domeniu. Cu fiecare ediție, conferința ia amploare, iar valoarea acesteia este amplificată inclusiv de prezenţa invitaților de onoare – specialiști notorii de talie internațională”, a remarcat prorectorul Rojnoveanu.

Profesorul universitar Ioana Grigoraș de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași a exprimat admirație organizatorilor pentru menținerea tradiției de a desfășura acest simpozion în memoria profesorului Valeriu Ghereg. „Îmi ridic, simbolic, pălăria, în fața Dumneavoastră, pentru onorarea înaintașilor, a ceea ce au făcut ei şi pentru ceea ce suntem noi astăzi. Este o misiune pe care toți ar trebui să o avem în față și pe care puțini dintre noi își aduc aminte să o onoreze”, a constatat profesorul român.

Profesorul Gabriel Gurman din Israel a declarat că această inițiativă – conferința anesteziologilor – este unică în lume. „Să convoci studenți, în ultimul an de studii, și medici-rezidenți, din primii ani, să prezinte rapoarte este uimitor, pentru că este important ca tinerii să învețe modalitatea de a prezenta comunicările”, a subliniat expertul.

Sergiu Șandru, șef catedră Anesteziologie și reanimatologie nr. 1 „Valeriu Ghereg”, a relatat câteva file din biografia regretatului profesor, subliniind că, pe parcursul celor 24 de ani de activitate în universitatea noastră, Domnia Sa a manifestat cele mai frumoase calităţi de ilustru savant și anesteziolog-reanimatolog, iscusit pedagog şi organizator al procesului de instruire şi educaţie, optând pentru perfecţionarea continuă a cursurilor şi a lucrărilor practice.

Atitudinea deosebită faţă de obligaţiunile sale profesionale, experienţa bogată de viaţă şi activitate, erudiţia şi tactul pedagogic înnăscut i-au adus profesorului Valeriu Ghereg respectul şi aprecierea prietenilor, colegilor, studenţilor, medicilor-rezidenţi şi, în deosebi, a miilor de pacienţi, pe care i-a smuls din ghearele morţii.

În persoana profesorului Valeriu Ghereg am pierdut, totodată, şi un mare patriot al neamului, îndrăgostit de istoria şi cultura acestui popor, pe care le-a promovat şi le-a cultivat cu multă pasiune şi devotament discipolilor săi. Viaţa şi activitatea profesorului este un exemplu demn de urmat pentru generaţiile tinere de studenţi, medici-rezidenţi, dar şi pentru specialiştii în domeniu. Datoria noastră sacră este de a-i păstra vie memoria şi de a continua acele frumoase tradiţii – la fortificarea şi dezvoltarea cărora a contribuit întreaga sa viaţă, curmată fulgerător la doar 52 de ani neîmpliniți. Conferința s-a încheiat cu premierea celor mai bune lucrări ale tinerilor cercetători în anesteziologie și terapie intensivă „In Memoriam, Profesor Valeriu Ghereg”. De această dată, premiul oferit de familia regretatului profesor Ghereg a fost împărțit între Olga Gherasim (Republica Moldova), Delia Negrescu (România) și Alexandr Suslov (Ucraina).