ACTUALITĂȚI ÎN DIAGNOSTICUL ȘI TRATAMENTUL AFECȚIUNILOR OTOLOGICE

PUBLICAT: 29.03.2019

Medici otorinolaringologi din ţară şi de peste hotare, cercetători în rinologie, precum şi medici-rezidenţi și studenți-doctoranzi interesaţi de acest domeniu al medicinei s-au întrunit vineri, 29 martie 2019, în cadrul Conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul Actualități în diagnosticul și tratamentul afecțiunilor otologice. Manifestarea a fost organizată  de Asociația Științifico-Practică a Medicilor Otorinolaringologi din Republica Moldova și Catedra de otorinolaringologie a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.

În deschiderea evenimentului, profesorul universitar Olga Cernețchi, prim-prorector, prorector pentru activitate didactică al USMF „Nicolae Testemiţanu”, a menționat că „tot ce ține de maladiile din domeniul otorinolaringologiei marchează vizibil viața pacienților, de aceea utilizarea noilor metode de diagnostic și de tratament sunt foarte importante”. Prim-prorectorul a salutat prezenţa la conferinţă a profesorilor invitați cu renume în domeniul otorinolaringologiei din România, Lituania, Ucraina, recomandând audienţei să preia bunele practici din experienţa profesională a acestora.

Conferința și-a desfășurat lucrările în cadrul unei sesiuni plenare, unde oreliștii au prezentat rapoarte și comunicări privind maladiile în domeniul otorinolaringologiei: Rezultatele preliminare ale screeningului audiologic neonatal în Republica Moldova; Diagnosticul și tratamentul neurinomului de acustic; Profilul etiologic și criteriile prognostic în implantarea cohleară la copii; Particularitățile timpanoplastiei la copii; Aspecte diagnostice și evolutive în neuropatiile auditive; Esențialul în diagnosticul audiologic și recomandarea tratamentului de recuperare auditivă (proteză auditivă versus implant cohlear) ș.a. La forum au participat peste 300 de specialişti în otorinolaringologie din ţară. Invitaţi speciali la conferinţă au fost oreliști: Sebastian Cozma, şeful Centrului de Audiologie şi Vestibulogie din Iaşi, România, profesorul universitar Eugenijus Lesinskas, șeful Clinicii ORL al Universității de Medicină din Vilnius, președintele Societății ORL din Lituania, profesorul universitar Oleg Borisenko, șeful Departamentului Microchirurgia urechii, Institutul de Cercetare în Otolaringologie „O.S. Kolomiychenko”, vicepreşedinte al Asociaţiei Ucrainene de Otologie, Otoneurologie şi Otoneurochirurgie, Kiev, Ucraina, şi profesorul universitar Ilona Srebniak din cadrul aceleiași instituții.