Conferința privind problemele actuale în prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile

În perioada 18-20 iunie 2015, se va desfășura Conferința Ştiinţifico-Practică Naţională cu participare internaţională “Probleme actuale ale prevenirii şi controlului bolilor netransmisibile”.  Manifestarea științifică este organizată de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” în colaborare cu Ministerul Sănătății și Societatea Științifică a Igieniștilor din Republica Moldova și va avea loc în incinta  Centrului Național de Sănătate Publică (str. Gh. Asachi, 67A).

În cadrul conferinței vor fi abordate următoarele teme:

  • bolile netransmisibile ca problemă a sănătăţii publice;

  • rolul sănătăţii mediului în prevenirea bolilor netransmisibile;

  • evaluarea factorilor de risc comportamentali în dezvoltarea bolilor netransmisibile;

  • fortificarea capacităţilor Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice în controlul bolilor netransmisibile etc.

La Conferinţă sunt invitaţi să participe cadre profesoral-didactice, cercetători ştiinţifici, specialişti din serviciul practic, doctoranzi, rezidenţi.

Programul ştiinţific va include sesiuni de comunicări orale şi postere. Materialele pentru publicare pot fi prezentate până în data de 1 martie 2015 la Catedra de igienă, USMF „Nicolae Testemiţanu” (str. Nicolae Testemiţanu”, 26/2, Chişinău, MD-2025) sau pe e-mail: angela.cazacu@usmf.md; gr.friptuleac@gmail.com.

Taxa de participare este de 500 lei. Pentru mai multe detalii vedeţi Avizul de informare şi puteţi apela +373 (022) 205 462 – Angela Cazacu-Stratu, asistent, dr. şt. med, +373(022)729 857; +373 (022) 205 464 –  Friptuleac Grigore, profesor, dr. hab. şt.  med.