A III-A CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN SUPRAVEGHEREA ȘI CONTROLUL MALADIILOR NETRANSMISIBILE

PUBLICAT: 10.06.2019

Societatea igieniștilor din Republica Moldova și Catedra de igienă a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova au organizat, în perioada 5-7 iunie 2019, a III-a conferință internațională în supravegherea și controlul maladiilor netransmisibile cu genericul „Factorii de risc în prevenirea bolilor şi traumatismelor”.

Profesorul Gheorghe Rojnoveanu, prorector pentru activitate științifică, a menţionat că este o onoare pentru ţara noastră de a găzdui acest forum internaţional, ce pune în discuţie una dintre problemele prioritare ale sănătăţii publice la nivel global, cu care se confruntă statele, indiferent de nivelul lor de dezvoltare. „Obiectivele acestei conferinţe corespund priorităţilor politicilor globale şi regionale din domeniu, Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, precum şi Cadrului european de politici în sănătate ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) şi Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pentru anii 2012-2020. OMS consideră ridicarea nivelului incidenţei bolilor netransmisibile drept stare de epidemie și estimează că acest fapt va duce la decesul a 52 de milioane de persoane, anual, către 2030”, a accentuat prorectorul.

În opinia prof. Rojnoveanu, acest impact poate fi evitat, deoarece majoritatea bolilor netransmisibile sunt condiţionate, de regulă, de factori sociali, economici, precum şi de stilul de viaţă. În acest sens, pe parcursul ultimelor decenii, au fost realizate cercetări ştiinţifice în domeniu la USMF „Nicolae Testemițanu”, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, Institutul de Cardiologie, Institutul Oncologic, Institutul Mamei şi Copilului şi Institutul de Medicină Urgentă. Conferinţa este organizată în contextul Proiectului iCREATE: Sporirea capacității de cercetare în Europa de Est şi reprezintă un exemplu al modului în care colaborarea strânsă dintre ţări şi dintre instituţii poate contribui la realizarea unei astfel de viziuni internaţionale în implementarea locală.

Aliona Serbulenco, secretar de stat al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţieie Sociale, a subliniat că acest eveniment este o recunoaştere a eforturilor întreprinse de sistemul naţional de sănătate pentru reducerea prevalenţei factorilor de risc privind bolile netransmisibile, dar şi o încurajare la acţiuni mai consistente atât la nivel naţional, cât şi local, la intervenţii concrete în comunităţile noastre. „Suntem la etapa de a ne mobiliza eforturile de elaborare a unei noi strategii naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pentru anii 2021-2030, reieşind din priorităţile Agendei 2030, şi anume, reducerea cu 30 la sută a mortalităţii premature din cauza bolilor netransmisibile”, a declarat secretarul de stat.

Discuţiile şi propunerile examinate în cadrul conferinţei ştiinţifice, precum și experienţa altor ţări vor servi drept bază atât pentru elaborarea de strategii, cât și pentru implementarea programelor ulterioare în Republica Moldova, cu oferirea posibilităţii de a colabora pe plan  internațional.

La eveniment au fost prezenți cca 200 de specialiști, inclusiv experți din SUA, România, Danemarca, Italia, Ucraina, Ungaria, Armenia, Georgia şi Lituania.

Proiectul „iCREATE: Sporirea capacității de cercetare în Europa de Est” este implementat în perioada 2016-2021, cu susţinerea financiară a Institutului  Național de Sănătate din SUA.